1. Projektiranje i gradnja novih kuća

Kod gradnje nove kuće važno je već u fazi idejnog projektiranja u suradnji s projektantom predvidjeti sve što je potrebno za dobivanje kvalitetne i optimalno energetski učinkovite kuće. Zato je potrebno:

  • analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće
  • primijeniti visoku razinu toplinske izolacije cijele vanjske ovojnice i izbjegavati toplinske mostove
  • iskoristiti toplinske dobitke od Sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja
  • koristiti energetski učinkovit sustav grijanja, hlađenja i ventilacije te ga kombinirati s obnovljivim izvorima energije.


2. Adaptacija i rekonstrukcija postojećih objekata

Prije svakog zahvata u povećanje energetske učinkovitosti bit će potrebno provesti energetski pregled ili audit zgrade kako bi se utvrdilo stvarno stanje energetike i predložile potencijalne mjere povećanja energetske učinkovitosti.
Prilikom rekonstrukcije treba razmotriti nacionalne mogućnosti sufinanciranja povećanja energetske učinkovitosti. Energetskom obnovom starih kuća i zgrada, naročito onih građenih prije 1980. godine, moguće je postići uštedu u potrošnji toplinske energije od preko 60 posto. Osim zamjenom prozora, najveće uštede mogu se postići izolacijom vanjskog zida.
Dodatna ulaganja u toplinsku izolaciju pri obnovi već dotrajale fasade, kreću se u ukupnoj cijeni sanacije fasade 20-40 posto, što daje povoljne ekonomske rezultate u usporedbi s dugoročnim uštedama koje se postižu.
Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite okoliša, je stvoriti preduvjete za sustavnu sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada te povećati obveznu toplinsku zaštitu novih zgrada. Prosječne stare kuće godišnje troše 200-300 kWh/m2 energije za grijanje, standardno izolirane kuće ispod 100, suvremene niskoenergetske kuće oko 40, a pasivne 15 kWh/m2 i manje. Energijom koja se danas potroši u prosječnoj kući u Hrvatskoj, možemo zagrijati 3 – 4 niskoenergetske kuće ili 8-10 pasivnih kuća.

Projektiranje

Projektiramo i ishodimo odobrenja za gradnju
Više...

Stručni nadzor

Osiguravamo zakonitost i kvalitetu gradnje
Više...

Upravljanje projektima

Vodimo računa da projekti završavaju na vrijeme, unutar buđeta i tražene kvalitete
Više...

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Poboljšavamo tržišni položaj nekretnina izradom energetskog certifikata
Više...