39

Koordinator I i II

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje stručnog ispita, obavljamo poslove koordinacije kod investitora, glavnog projektanta i poslodavca kao:

1. Koordinatori za zaštitu na radu  u fazi izrade projekta - koordinator I sa ulogom:

 • Koordinacije primjena načela zaštite na radu u fazi izrade projekta;
 • Izrada plana izvođenja radova;
 • Izrada dokumentacije koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe;

2. Koordinatori za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova - koordinator II sa ulogom:

 • Koordinacije primjene načela zaštite na radu kod:

  • Planiranja tehničkih i organizacijskih mjera u pojedinim fazama rada;
  • Određivanja rokova izvršenja pojedinih faza rada, osiguranje sigurnog rada kada se obavlja istovremeno ili u slijedu;
 • Koordinacije izvođenja odgovarajućih postupaka sa svrhom da poslodavci i druge osobe:
  • Dosljedno primjenjuju načela propisana odredbama članka 13.  Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima;
  • Izvode radove u skladu sa planom izvođenja radova;
 • Osiguranja suradnje i uzajamnog izvješćivanja svih izvođača radova i njihovih predstavnika;
 • Nadziranja obavljanja radnih postupaka i njihove usklađenosti;

Za obavljanje poslova koordinatora I i II posjedujemo ovlaštenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva: Klasa: UP/I-133-02/10-04/169, URBROJ: 526-08-01/2-10-4.

Projektiranje

Projektiramo i ishodimo odobrenja za gradnju
Više...

Stručni nadzor

Osiguravamo zakonitost i kvalitetu gradnje
Više...

Upravljanje projektima

Vodimo računa da projekti završavaju na vrijeme, unutar buđeta i tražene kvalitete
Više...

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Poboljšavamo tržišni položaj nekretnina izradom energetskog certifikata
Više...