Certificiranje zgrada

Društvo Forming je Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH (Klasa: UP/I-360-02/10-18/79, Urbroj: 531-01-10-5) od 23. srpnja 2010. godine, dobilo ovlaštenje za:

1. Provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,

2. Energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,

3. Energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Dobivena ovlaštenja uključuju i provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na arhitektonsko-građevinski dio.