Forming u Privrednom vjesniku

Nikamo bez energetskog certifikata

Od prošle godine vlasnici stambenih objekata pri dobivanju uporabne dozvole moraju priložiti energetski certifikat kojim se zgrada svrstava u jedan od razreda energetske potrošnje. Energetski pregled zgrade je dokumentirani postupak. Provodi se u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti.

Taj certifikat sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a provodi ga ovlaštena osoba. Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i ima propisani sadržaj, a može ga izdati samo ovlaštena osoba. Za sada se kod nas toj činjenici još uvijek ne pridaje prevelika pozornost, ali će se sigurno zbog očekivanog porasta cijena energije o tome voditi puno više računa. Mnogo pozornosti će se pridavati tome u koji je energetski razred svrstan stambeni objekt, kako kod kupnje tako i kod iznajmljivanja stambeno- poslovnih objekata.

U Formingu smo potpuno pripremljeni i osposobljeni za izdavanje certifikata.
Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, od srpnja prošle godine imamo ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i za energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada kako s jednostavnim tehničkim sustavima tako i sa složenim tehničkim sustavom. Dobivena ovlaštenja uključuju i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom u arhitektonsko- građevinskom dijelu. Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, taj certifikat mora imati svaka nova zgrada prije početka uporabe, odnosno puštanja u pogon, potom svaka postojeća zgrada koja se  prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, najkasnije do dana pristupanja Hrvatske u članstvo EU-a te sve zgrade javne namjene koje ga moraju izraditi i javno izožiti do 10. lipnja 2012. godine.

Pročitajte cijeli članak iz Privrednog vjesnika br.3662 od 31. siječnja 2011.